Du kan vinne Innovasjonsprisen 2024 på 100 000 kroner!

Du kan vinne Innovasjonsprisen 2024 på 100 000 kroner!

26. januar 2024  ·  Ukategorisert

Vi har forenklet søknadsprosessen og laget et standardisert søknadsskjema som alle søkere må benytte.

Hvem kan søke?

Bedrifter fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til fiskerinæringen inviteres til å søke prisen. Enkeltpersoner i og utenfor fiskerinæringen er også velkommen til å søke. Prisen på kr 100.000 deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker på denne måten å stimulere til FoU i bedrifter og hos enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner kan derfor ikke være søker til denne innovasjonsprisen. Bedrift eller enkeltperson har likevel anledning til samarbeid med forskningsmiljø for å få utført nødvendige laboratorietester eller lignende.

Omsøkte prosjekt må inneha innovasjon som bringer næringen eller deler av den fremover og som kan gi betydelige gevinster innenfor minst et av disse områdene;  miljø og bærekraft, fisk og hav, fiskehelse, sikkerhet for mannskap, anlegg og fartøy, gevinster innen økonomi, effektiv drift og markedsutvikling.

Krav til søknad

Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker.
Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er 15. mai 2024, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknad sendes til:

innovation@nor-fishing.no
Merk e-post med Nor-Fishing Innovasjonspris 2024

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad?

Ta kontakt med leder for juryen Oddbjørn Rødsten: oddbjorn.rodsten@gmail.com

Juryen for Innovasjonsprisen 2024 består av følgende medlemmer:

  • Kjell Maroni, FHF
  • Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag
  • Oddvar Staulen, Innovasjon Norge
  • Kari Lisbeth Fjørtoft, Hofseth International

Vinneren av Innovasjonsprisen 2024 kåres på Nor-Fishing 20. august. Utdelingen vil skje under åpningsseremonien tirsdag 20. august. Kåringen kan sees på den digitale plattformen til Nor-Fishing (YouTube).

Tidligere vinnere av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har gitt uttrykk for at prisen har vært en viktig inspirasjon for motivasjon og FoU i bedrift og blant gründere. Sist, men ikke minst, som referanse i markedsføring og salg mot viktige fiskerinasjoner.

NB!

Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Dersom du allerede har levert inn en patentsøknad som dekker oppfinnelsen du deltar med i innovasjonsprisen vil dette være uproblematisk. Se ellers Patentstyrets nettside
Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni sende ut en pressemelding med navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter. Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.

Les om vinneren av Innovasjonsprisen 2022 her.