Forskningstorget og organisasjoner på ett sted

I år finner du Forskningstorget og organisasjoner i hall E. Dette gjøres for å samle disse viktige aktørene på ett område, og gjøre det enklere for deg som besøkende. Hall E ligger lett tilgjengelig fra inngang 2, eller ned trappen om man kommer inn inngang.

Innholdsrikt i hall E

I tillegg til flotte stander blir det mange spennende seminarer alle messedagene, lokalmat, stor bar, lounge-område og god stemning. I hall E blir det også modellbåtutstilling og student camp.
Hele messeprogrammet finner du her og i Nor-Fishing appen.

Disse møter du i hall E

 • Fiskeridirektoratet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Norges Sildesalgslag
 • Norges Råfisklag
 • Norges Fiskarlag
 • Sjømat Norge
 • Standard Norge
 • Forskningstorget
 • Norges forskningsråd
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
 • Havforskningsinstituttet
 • Innovasjon Norge
 • Nofima
 • NTNU Hav og kyst
 • SINTEF Ocean
 • UiT Norges Arktiske Universitet