Personvernerklæring

Hvem behandler vi personopplysninger om

Denne personvernerklæringen gjelder for Nor-Fishing (i det følgende omtalt som «Nor-Fishing» eller «vi») når vi behandler personopplysninger om deg i saker du er involvert i, du deler din kontaktinformasjon på nettsiden vår, eller velger å motta invitasjoner til seminarer eller melder deg på vårt nyhetsbrev.

Nor-Fishing er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vår kontaktinformasjon er:

Org. Nr.:              968 228 897
Adresse:             Brattørkaia 17B, 7010 Trondheim
                               v/ Daglig leder Kristian Digre
E-post:                 post@nor-fishing.no
Telefon:              (+47) 73 56 86 40

For spørsmål eller andre henvendelser du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte konsernsjef pr e-post eller telefon.

Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Etablering av klientforhold

Kunder som kontakter oss kan bli registrert i vårt kundesystem med kontaktinformasjon som anses nødvendig, herunder bl.a.: Navn, adresse, e-post, selskapsnavn og telefonnummer.

For virkssomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitime interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

Markedsføring

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på kunder som vi løpende yter tjenester til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte lenke som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et oppdrag for kunden. Behandlingsgrunnlaget er Nor-Fishing sin berettigede interesse i å sende informasjon og markedsføringshenvendelser til klienter, samarbeidspartnere og andre som frivillig har samtykket for å informere om nyheter og arrangementer i som kan være av interesse for mottaker.

Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av IT-, markedsføring, og andre administrative tjenester har tilgang til personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle databehandleravtalen inngått mellom Nor-Fishing og tjenesteleverandør. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtalen og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette, eller utleveringen er lovpålagt.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger i 10 år, eller så lenge det er nødvendig.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

Dine rettigheter

Du har etter personvernregelverket visse rettigheter når personopplysninger som omhandler deg samles inn. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en lenke til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger.

Klage til tilsynsmyndigheten

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en egnet teknisk og organisatorisk sikker måte. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og kunde-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av domenet https://nor-fishing.no/. Formålet med dette er å føre statikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics til å se på de anonymiserte nettsidebrukernes adferd med mål om å forberede vår egen markedsføring. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.