Om messen

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Fiskerinæringen har hatt en voldsom utvikling i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til fangst, foredling, transport og salg blir vist på Nor-Fishing. Alle de viktigste fiskerinasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

I 2018 samlet messen 20.000 besøkende fra 60 nasjoner. I 2020 ble Nor-Fishing arrangert som en heldigital messe med 11 000 besøkende fra 46 ulike nasjoner.

Nor-Fishing 2022 blir arrangert som en hybrid messe – fysisk i Trondheim og digitalt.

Det siste innen fiskeriteknologi

Moderne fiskerier er i dag en kunnskapsindustri med svært avansert teknologi. Dette gjelder på alle felter: innen elektronikk, fartøy-design, redskapsutvikling, behandling om bord og på land, og i foredling og produksjon av merverdi-produkter. Det aller siste innen slik teknologi blir presentert på Nor-Fishing.

Skansen

Trondheim har et fantastisk havneområde, Skansen, 5 minutters gange fra messeområdet. Dette er et spennende supplement til utstillingsområdet, hvor utstillere kan vise fartøyer og andre flytende konstruksjoner i sitt rette element.

Viktig møteplass

Over 500 nasjonale og internasjonale leverandører er utstillere på Nor-Fishing. De representerer alle grener av næringen.

Utstillerne vektlegger de muligheter Nor-Fishing gir for kontakt med beslutningstakere og innkjøpere fra fiskerinæringen i Norge og andre viktige fiskerinasjoner. Mange fremhever også den gode kontakten og stemningen som skapes på messen mellom kunder, leverandører og kollegaer fra mange land.