— Innovasjonsprisen har gitt oss positiv fremdrift i fiskerinæringen

— Innovasjonsprisen har gitt oss positiv fremdrift i fiskerinæringen

19. april 2024  ·  Ukategorisert

Under Nor-Fishing 2024 skal Innovasjonsprisen deles ut til en aktør som har bidratt til nyskaping og innovasjon for fiskerinæringen. Nå nærmer søknadsfristen seg – og forrige vinner oppfordrer andre til å søke.

Under åpningen av Nor-Fishing 2022 var det Ulstein Design & Solutions AS og sjømatselskapet Bluewild AS som mottok Innovasjonsprisen for fartøyet ECOFIVE.

— Mange gode hoder jobbet sammen om prosjektet. Kompetanse på tvers av en rekke tekniske fagfelt har bidratt til et unikt og banebrytende resultat, sier ansvarlig skipsdesigner Bjørnar Leonard Hatløy i Ulstein Design & Solutions AS.

Arbeidet med å utvikle fartøyet ECOFIVE startet i 2019. Ideen var å utvikle et fiskefartøy som skulle ta hensyn til alle ledd i verdikjeden.

— Sammen med en rekke leverandører identifiserte vi flaskehalsene i verdikjeden, og la dermed grunnlaget for produktet, sier Hatløy.

Viktig bekreftelse

Ifølge Hatløy har Innovasjonsprisen bidratt til positiv fremdrift og anerkjennelse for ECOFIVE.

Innovasjonsprisen veier tungt i næringen, og som vinner blir man lagt merke til. Det er svært nyttig å ha prisen på CV-en i møte med virkemiddelapparatet og utstyrsprodusenter, sier Hatløy.

— Vi opplever også at aktører tar kontakt for å dele ideer til hvordan prosjektet kan brukes i andre sammenhenger, for å få større nedslagsfelt. Innovasjonsprisen er en solid bekreftelse på at vi jobber i riktig retning.

Kjent teknologi med nye oppgaver

Målsettingen bak ECOFIVE-prosjektet er en betydelig reduksjon i forbruk, og høyest mulig utnyttelse av fangsten. I tillegg skal systemet sørge for høyest mulig kvalitet på sluttproduktet og ivareta god fiskevelferd. Teknologi fra brønnbåt, landindustri og oppdrettsnæringa bidrar til at ECOFIVE-prosjektet skal nå sine mål.

— Prosjektet er nyskapende, og vi har tatt patent på fangstsystemet. Ved å bruke brønnbåtteknologi får man fangsten ombord uten at den må opp fra sjøen. Dette sparer både fangsten og utstyret for påkjenninger, forklarer prosjektleder Terje Aaker ved Ulstein Design & Solutions.

— Brønnbåtteknologi sikrer gode forhold for fangsten under transport, slik at den er klar til produksjon av høykvalitets konsumprodukter. Alt av fangsten skal ivaretas med tanke på kvalitet for humant konsum.  

Store besparelser

Flere faktorer spiller inn og bidrar til at fartøyet vil spare inn millionbeløp på sine operasjoner.

— Det hybride kraft- og fremdriftssystemet kombinerer de beste egenskapene fra dieselelektrisk og dieselmekanisk fremdrift, og blir støttet av en stor batteripakke. To store propeller med rordyser øker manøvreringsevne og slepekraft, og bidrar samtidig til å minimere energitap ved rorutslag, forklarer Aaker.

— Overskuddsenergi som returneres fra vinsjene blir lagret i batteripakken, og overskuddsvarmen fra motorene blir gjenvunnet og brukt der det er behov på fartøyet.

I følge Aaker vil de banebrytende løsningene også bidra til å redusere drivstoffutgifter og utslipp av klimagasser.

— Det er beregnet innsparinger av drivstoff på minst 25 % per kilo fiskeprodukt, sammenlignet med et konvensjonelt kraftsystem. I enkelte operasjoner kan innsparingen komme opp i omtrent 40 %, avslutter Aaker.

Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er 15. mai 2024.