Finalistene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2024

Finalistene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2024

25. juni 2024  ·  Ukategorisert

Det har i år kommet inn mange gode og relevante søknader til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris. Juryen har gått igjennom alle søknadene og nominert tre kandidater til Innovasjonsprisen. Vinneren kåres av styret i Stiftelsen Nor-Fishing og prisen vil deles ut under Nor-Fishing 2024.

Juryen

Juryen har bestått av Kari Lisbeth Fjørtoft fra Hofseth International AS (tidl. Møreforsking AS), Oddvar Staulen fra Innovasjon Norge, Kjell Maroni fra FHF og Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag. Juryens leder har vært Oddbjørn Rygvold Rødsten.
Etter behandling og vurdering av søknadene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris, har juryen nominert følgende tre finalekandidater i tilfeldig rekkefølge:

  • Mørenot Fishery AS
  • Ava Ocean
  • Norseye AS

Mørenot Fishery AS – Semicircular Ground Gear

Mørenot Fishery AS har utviklet et nytt redskap for bunntråling som i vesentlig grad reduserer påvirkningen og skadene på havbunnen i forhold til tradisjonelt utstyr. Oppfinnelsen Semicircular Ground Gear (SSG) løfter trålen slik at den flyr/glir over havbunnen, samtidig som den reduserer muligheten for at fisken svømmer under trålen. På denne måten bidrar produktet til både økt fangsteffektivitet, redusert tauetid, lavere drivstoff-forbruk samt redusert påvirkning på havbunnen.

Konseptet har blitt testet i tank, i forbindelse med forskningsfangst, og senest også i kommersielt fiske med gode resultater.

Ava Ocean AS – Ava Ray

Ava Ocean har utviklet et nytt konsept for fangst av skjell og andre organismer fra havbunnen, uten at havbunnen påvirkes negativt. Ava Ray er et høste-redskap som med høy presisjon kan plukke skjell og andre bunndyr fra havbunnen på en skånsom og effektiv måte.

Redskapen har vært gjennom grundig testing de senere år og kan dokumentere gode resultater. Selskapet kan vise til godt samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner, forvaltningsapparat og finansieringsinstitusjoner.

Teknologien kan bidra til å gjenåpne sentrale fangstområder for kommersiell fangst ved at man kan gjennomføre dette på en skånsom måte som ikke skader havbunnen og miljøet for øvrig. Dette muliggjør tilgang til store ressurser som i dag ikke utnyttes.

Norseye AS – Norseye App

Norseye AS har utviklet et beredskap- og sikkerhetsstyringssystem for næringsfartøy som inkluderer digital og operativ beredskap. Innovasjonen ligger i koblingen mellom digitalt, appbasert sikkerhetsstyringssystem i kombinasjon med operativt personell hos 24/7 bemannet beredskapssentral.

Norseye adresserer med dette produktet forbedret sikkerhet og beredskap til sjøs. Dette er et viktig arbeid både for de som utfører sitt yrke på havet på daglig basis, og for samfunnet forøvrig, da store ulykker og hendelser til sjøs ofte kan ha store miljømessige konsekvenser.

Norseye App tilgjengeliggjør informasjon som er kritisk i håndtering av hendelser slik som nøkkeldata om fartøy, live informasjon fra relevante fartøyssensorer, beredskapsdata fra andre fartøy i nærheten, samt bemannet beredskapssentral som kan støtte rederiorganisasjonen ved hendelser før deres egen organisasjon er etablert, og under hendelsen om ønskelig.