Vinner av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2022: Bluewild AS og Ulstein Design & Solutions

Vinner av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2022: Bluewild AS og Ulstein Design & Solutions

23. august 2022  ·  Ukategorisert

Under åpningen av Nor-Fishing 2022 kunne Erwin Jager fra Ulstein Design & Solutions AS og Tore Roaldsnes fra Bluewild AS motta årets Innovasjonspris for fartøyet ECOFIVE. De ser på tildelingen som en stor annerkjennelse og viktig oppmerksomhet for det banebrytende prosjektet.

— Mange mennesker har jobbet i lang tid for å komme dit vi er nå. Å få denne anerkjennelsen på oppløpssiden til prosjektet er en lettelse og en god bekreftelse på at næringen ser verdien i arbeidet vi har gjort, sier Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Bluewild AS, i det han kommer av scenen.

Bygget fartøyet fra bunn – med helt blanke ark

Erwin Jager, Sales Manager i Ulstein Design & Solutions AS, forteller at de startet med helt blanke ark da de startet prosessen bak ECOFIVE.

— Vi konfigurerte helt fra bunn hva et effektivt, bærekraftig og trygt fiskefartøy bør være – og så bygget vi stein for stein. Det har vært en lang og krevende prosess – men også svært givende og spennende, forteller Jager.

— Nå gleder vi oss til en spennende messe – der målet er å samle ny inspirasjon til videre innovasjon, avslutter Jager.

Juryens begrunnelse

Juryen var på sin side imponert over arbeidet til de innovative selskapene. Les juryens begrunnelse her:

ECOFIVE (ECO-friendly Fishing Vessel) er utviklet av rederiet som setter ambisiøse krav til lavest mulig forbruk av energi, høyest mulig utnyttelse av fangsten, uttak av ernæringsverdi og høyest mulig kvalitet på sluttproduktet.

Trålhåndteringen går ut på å dele trålen på trålslippen og lede trålposen med fisken inn i et vannfylt fangstmottak under vannlinja på fartøyet. Fisken blir dermed under vann hele tiden og ikke utsatt for de samme fysiske påkjenningene som når trålen blir trukket over trålslippen og tømt i mottaksbinger. I levendefisktankene er det kontrollert vannutskifting, oksygentilførsel og temperaturkontroll. Fra tankene transporteres fisken etappevis til øvre produksjonsdekk ved hjelp av overtrykk som minimerer skade på fisken. Etter bløgging blir fisken kjørt gjennom kjølerør som reduserer temperaturen på fisken. Det bedrer utbløding og raskere innfrysing. Fryseanlegget drives av CO2-gass som er et trygt alternativ og som kan gi temperaturer ned mot minus 35 grader og energieffektiv innfrysing.

Fabrikken kan produsere fileter av hvitfisk, og koke og enkeltfryse reker eller råreker. All bifangst og restråstoff blir tatt vare på.

Det hybride kraft- og fremdriftssystemet, som kombinerer de beste egenskapene fra dieselelektrisk og dieselmekanisk fremdrift, blir støttet av en stor batteripakke. To store propeller med rordyser øker manøvreringsevne og slepekraft, og bidrar til å minimere energitap ved rorutslag. Overskuddsenergi, som returneres fra vinsjene, blir lagra i batteripakken og overskuddsvarme fra motorene blir gjenvunnet og brukt der det er behov på fartøyet.

Basert på den operasjonelle profilen til båten, fremdriftssysstemet og systemintegrasjonen er det beregnet drivstoff innsparinger på minst 25 % pr kilo produsert fiskeprodukt sammenlignet med et konvensjonelt kraftsystem. I enkelte operasjoner, sammen med de andre økonomiserende tiltakene om bord, kan drivstoff innsparingen komme opp i ca. 40 %. Dette betyr betydelig reduserte drivstoffutgifter og vesentlig reduksjon i utslepp av klimagasser.