Nor-Fishing 2020 Digital – 18.- 20. august

Nor-Fishing 2020 Digital – 18.- 20. august

11. juni 2020  ·  Ukategorisert

I lengre tid har vi hatt en visjon om å arrangere en digital messe – som et tillegg til den tradisjonelle messen. Situasjonen den siste tiden har satt fart på arbeidet med å lansere Nor-Fishing Digital – og det er med stolthet og iver vi meddeler at Nor-Fishing 2020 går digitalt!

Om Nor-Fishing 2020 Digital

Med Nor-Fishing 2020 Digital skal vi sette standarden for digitale messer. Vi ønsker å gi besøkende en helt unik seeropplevelse – og vil legge til rette for interaksjon mellom utstillere og seere – som seg hør og bør under en messe.

For deg som «besøker» messa så blir dette som å følge et live TV-program. Vi rigger opp studio med programleder – og veksler mellom spennende reportasjer og gjester i studio. Arne Hjeltnes loser oss gjennom messedagene.

I tillegg til at du kan følge livestreamen direkte, vil hele messa legges ut på våre nettsider slik at du kan se innholdet på et tidspunkt som passer deg. Den digitale messen vil dermed leve videre etter at messen er over. Å følge Nor-Fishing 2020 Digital er helt gratis for seerne.

Den digitale messen vil gå over 3 dager i Nor-Fishing-uka, tirsdag 18. – torsdag 20. august. Et detaljert program legges ut i forkant av messa slik at man kan gjøre seg kjent med programmet før livestreamen starter.

Næringas viktigste møteplass – digitalt

Messen er et svært viktig internasjonalt møtepunkt for aktører innen fiskeri, og en viktig arena for å presentere ny teknologi for bransjen. Nor-Fishing 2020 Digital skal gjenskape den fysiske markedsplassen som Nor-Fishing representerer, i et nytt og spennende format. Utstillerne vil få presentere ny teknologi, ha dialog med kunder på chat – og avtale egne digitale møter med seere som ønsker det. Dette skal være en arena for presentasjon, dialog og handel mellom utstillere og besøkende.

Utstillernes bidrag kan være i form av en film eller de kan kjøpe studiotid hvor en representant fra selskapet blir intervjuet av programleder. Nærmere info om dette vil bli sendt direkte til våre utstillere.

Positiv respons fra utstillere

Vi har allerede loddet stemningen for den nye digitale møteplassen blant flere av de største utstillerne våre, og har fått positiv respons. I tiden fremover vil ta kontakt med alle våre utstillere for å høre hvem som er interesserte i å delta.

Faglig program blir publisert fortløpende på våre nettsider opp mot messen.

Markedsføres tungt

Vi vet at verdien for utstillere og besøkende ligger i at nettopp disse to gruppene møtes. For å sørge for at den nye markedsplassen Nor-Fishing 2020 Digital blir verdifull for dere, skal vi markedsføre messen tungt for å gjøre den kjent og tiltrekke oss flest mulig seere. Vårt mål er en bred dekning, nasjonalt og internasjonalt, og vi merker stor interesse for planene om en digital messe.

60 års-jubileum og digital debut

Nor-Fishing feirer i år sitt 60-årsjubileum – noe som gjorde det ekstra trist at dette så ut til å bli det første og eneste året i messens historie uten fiskerimessen. I motsetning til et messe-år uten Nor-Fishing, sørger vi nå for at dette blir året hvor den digitale fiskerimessen ser dagens lys! Vi vil markere jubileet med spennende og morsomme tilbakeblikk fra de 60 årene som har gått, og vi vil ta en prat med sentrale skikkelser fra messas historie.

Faglig og fiskeripolitisk debatt

Vi skal ta tempen på pulsen i næringa med paneldebatter rundt viktige fiskeripolitiske tema – og spennende foredrag. Det faglige programmet sys sammen av en programkomité bestående av representanter fra SINTEF Ocean, NTNU og flere bransjeorganisasjoner. Studentdagen som arrangeres i samarbeid med NTNU og BI vil også foregå digitalt.

Bli med oss inn i den digitale verden!

Vi er veldig glad for å kunne tilby våre utstillere og besøkende en helt ny og moderne plattform for handel og kommunikasjon. Vi håper dere blir med oss på reisen!