Promotering for fagtidsskrifter på Nor-Fishing 2022

Fagtidsskrifter har mulighet for promotering ved å kjøpe bordplass for tidsskrifter under Nor-Fishing 2022.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av plass(er):

1. Plass må bestilles og betales på forhånd.
2. Plass til hvert tidsskrift er gitt i moduler på 50×80 cm.
3. Lagerplass for tidsskrifter er begrenset til 50x80x70 cm, bak forhenget under bordet.
4. Påfyll av tidsskrifter på bordet besørges av pressen selv.
5. Pris (eksl. mva) per modul inklusive lagerplass er:
Kr. 2.500,- for utstillere
Kr. 3.500,- for ikke utstillere

Alt materiell det ikke er bestilt plass for, men som likevel blir lagt ut, vil bli fjernet av arrangøren.

Arrangøren tar forbehold om plasstildeling da det er et begrenset antall plasser tilgjengelig.

Bestilling

Bestilling gjøres på: post@nor-fishing.no
Merk epost med «Nor-Fishing 2022 – bordplassering».

Vareleveranse:

Firmanavn + Nor-Fishing 2022

c/o B Iversen Spedisjon AS

Heggstadmoen 47

7080 Heimdal

Tel: 950 22 406

messe@biversen.no

Ta kontakt med speditør på forhånd for leveranse.

Vi ønsker dere velkommen til Trondheim og Nor-Fishing i august!