Fagkonferanse 22. august: «More food from the oceans – with fisheries into the green shift»

Foredragsholder fagkonferanse 2022

Viktigheten av et produktivt og bærekraftig fiskeri, som del av løsningen på verdens matvarekriser, stod på agendaen allerede før globale logistikkutfordringer og Russlands invasjon av Ukraina forverret situasjonen. Utfordringene er store, samtidig som potensialet er enormt.

Årets konferanse retter søkelyset på de tilgjengelige ressursene i havet og utviklingen av ny høstingsteknologi. I tillegg gjøres et lite dykk ned i noen av de begrensende faktorene for utviklingen av villfiske.

— Vi presenterer i år et program som understreker de ville marine ressursene som finnes i havet og hvordan de kan høstes og brukes på en bærekraftig måte. Dette er et veldig aktuelt tema, ikke bare i Norge, men i et globalt perspektiv, innleder Karl Andreas Almås, spesialrådgiver og havbruksekspert ved Sintef Ocean og medarrangør av konferansen.

Tid: Mandag 22. august, 09:00 til 16:30
Sted:
Clarion Hotel Trondheim

Pris: NOK 1495,-
Inkluderer: Deltakelse, lunsj og to serveringer kaffe/ frukt/ snacks

Dersom du har registrert deg/kjøpt billett til messen så logger du inn via linken du mottok i epost fra norfishing@eventreg.no og bestiller billett til konferansen. Ved behov for support ta kontakt med norfishing@eventreg.no

Bredt program som løfter frem globale problemstillinger

Årets konferanse bør vekke interesse hos næringsaktører og fiskere, myndigheter og forvaltningsinstitusjoner, teknologientusiaster, utstyrsleverandører, produktutviklere, forskere og akademikere – for å nevne noen. Kort fortalt, det skal mye til å finne et én-dagsprogram som favner så bredt som årets konferanse.

Innleggene holdes av ledende forskere og fagpersoner som er håndplukket innenfor sine fagfelter, deriblant Michaela Aschan fra UiT, bærekraftsdirektør Ragnhild Dragøy fra Aker Biomarine, Elisabeth Gabrielsen fra Fiskeridepartementet og generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.  

Konferansen holdes på engelsk.

Kick-start Nor-Fishing 2022 med faglig innhold: Sikre dine billetter i dag >

Årets program

Programmet under årets konferanse er delt i tre distinkte deler. Den første delen tar for seg de tilgjengelige ressursene som finnes og ser på hvordan de påvirkes av klimaendring. Vi belyser også arealutfordringer i havet, ved å rette søkelyset mot hvordan blant andre fiskeri, oppdrett, vindparker, tang- og tareproduksjon må sameksistere i havområdene – samt mulighetene for produktive samarbeider.

Etter lunsj undersøker vi praktiske og tekniske perspektiver, når vi får høre om nye fiskefartøy og høstingsteknologi – deriblant teknologi for bærekraftig høsting av arter lenger ned i næringskjeden. Kontroll og kontrollering av overfiske er et viktig tema.

Konferansen avsluttes med et blikk på faktorer som begrenser uttaket av råstoffer fra havet. Her får vi høre fra finansinstitusjoner som får stadig strengere krav om å ivareta bærekraftsperspektiver når de gjør sine investeringer, samt presenterer noen etiske perspektiver. Dagen avsluttes med en paneldebatt.

ScheduleTopicSpeaker
09:00-10:00Registration , mingling 
10:00-10:15Welcome address
10:15-12:00Focus on resources (global outlook) 
10:15-10:30Fisheries, a part of the solution to the climate challengePetter Haugan , Havforskningsinstituttet
10:30-10:45Climate change: Moving fish stocksMichaela Aschan, UiT
10:45-11:00Harvestable production in an ice-free arctic oceanDr. Ingrid Ellingsen, Senior Scientist at SINTEF Ocean
11:00-11:15How to obtain an effective cooperation ?Elisabeth Gabrielsen, Fiskeridepartementet
11:15-12:00Round table discussionGlobal food crisis: Contribution from the fisheries
   
12:00-13:00Lunch 
   
13:00-14:00Focus on harvesting 
13:00-13:15The future fishing vessel – more CO2 efficient and ecosystem friendlyTerje Thorsnes, Senior geologist, Geological Survey of Norway
13:15-13:30New harvest technologyAssociate professor Roger Larsen , UiT
13:30-13:45AKBM-hoe to integrate sustainability in fisheriesRagnhild Dragøy, Director of Sustainability, Aker Biomarine
13:45-14:00Harvest controlHege Hammersland, Scantrol Deep Vision
   
14:00-14:30Coffee break 
14:30-16:00Factors limiting more food from the oceans 
14:30-14:45Limiting factors for growthHarald Hansen, CEO at Fávli WWF
14:45-15:00«Sustainabllity as a basis for investment»Ola Neråsen, CRO Sparebank 1 SMN
15:00-15:15Ethical harvest and handling.Stein Harris Olsen, Nofima
15:15-15:30Total utilization of marine raw materialsPh.d. Ana Karina Carvajal, Research Manager i Sintef Ocean
15:30-15:45Round table discussionGlobal food crisis: Total utilization of the global harvest
   
15:45End, concluding remarks 

Dersom du har registrert deg/kjøpt billett til messen så logger du inn via linken du mottok i epost fra norfishing@eventreg.no og bestiller billett til konferansen. Ved behov for support ta kontakt med norfishing@eventreg.no