Juryen: — ECOFIVE markerer et skifte for fiskerinæringen

Juryen: — ECOFIVE markerer et skifte for fiskerinæringen

15. august 2022  ·  Ukategorisert

ECOFIVE står for «Eco-Friendly Fishing Vessel» og skal gi langt lavere miljøavtrykk, bedre fiskekvalitet og tryggere arbeidsmiljø. Et svært drivstoffgjerrig fremdriftssystem og en revolusjonerende løsning for ombordtaking av fisk er bare to av nyvinningene på det nye fartøyet.

For arbeidet med ECOFIVE er rederiet Bluewild AS og designselskapet Ulstein Design & Solutions AS nominert til årets Innovasjonspris, som deles ut under Nor-Fishing 2022.

— Både vi og Ulstein Design & Solutions AS er svært stolte over at ECOFIVE er nominert til Innovasjonsprisen. Det betyr mykje når ein legg inn tid og krefter for å utvikle næringa. Med ECOFIVE har vi fått fram eit nytt totalkonsept for fabrikktrålarar, som blant anna har spannande innovasjonar i eit drivstoffgjerrig hybrid framdriftssystem og ei revolusjonerande ombordtakingsløysning, innleder Tore Roaldsnes, daglig leder i Bluewild.

Bluewild AS og Ulstein Design & Solutions AS er ikke utstiller under årets Nor-Fishing, men vil være til stede for å delta på fagseminar, presentasjoner og paneldebatter – og ikke minst, møte både gamle og nye kunder. Book ditt møte i forkant av messen:

Bluewild AS
Tore Roaldsnes
Daglig leder
Telefon +47 915 97 280
thr@bluewild.no

Ulstein Design & Solutions AS
Lars Ståle Skoge
Commercial Director
Mobile: +47 915 81 226
lars.skoge@ulstein.com

Tore Roaldsnes, daglig leder i Bluewild.

ECO-Friendly Fishing Vessel

Systemene som sikret nominasjonen er utviklet av fiskeriselskapet Bluewild, i tett samarbeid med designselskapet Ulstein Design & Solutions AS. Formålet med det nye fartøyet er tydelig.

Vi tek verdiskapinga heim til Noreg. Alt vi fangstar skal takast vare på og alt skal vere i ein slik kvalitet at det er egna for menneskeleg føde. Frå mottakstankane sendast fisken levande til fabrikken, der den etter elektrobedøving, bløgging og videre nedkjøling, samlast i buffertankar etter art og størrelse. Kvar art og størrelse deretter videre prosessert og ender opp som ulike produkt; filet, hovud, skinn, olje – alt vert teke i bruk, forklarer Roaldsnes.

Det norske verftet Westcon Yards i Ølen har påbegynt bygging og fartøyet forventes å bli levert i begynnelsen av 2024.

Revolusjonerende ombordtaking

Roaldsnes har over år tenkt ut en helt ny løsning for ombordtaking. Sammen med Ulstein Design & Solutions AS og ustyrsprodusenten Evotec blir nå ideen virkelighet.

– ECOFIVE sitt nye handteringssystem for trålen, leiar fisken inn i eit vassfylt fangstmottak i fartøyet under vasslinja. Fangsten forlèt ikkje vatnet og blir dermed ikkje utsett for dei same fysiske påkjenningane som når ein drar ein trålpose opp på dekk over trålslippen før tømming i mottaksbingar.

Tankearbeidet til Roaldsnes har gitt resultater, for fordelene med den nye løsningen er mange.

— Effektane er fleire, men det viktigaste er høgare fiskekvalitet og tryggare arbeid på dekk. Fungerer dette som tenkt, så bidreg det til å revolusjonere næringa, sier Roaldsnes.

Rekebruk tas ombord i FT Ishavet via roro.

Designet for lavest mulig utslipp

Den nye tråleren har også et effektivt hybridanlegg med to propeller, som kan kombinere batteri med både dieselelektrisk og dieselmekanisk fremdrift. Dette gjør fiskefartøyet svært drivstoffgjerrig.

– Gjennom analysar og tanktestar estimerer vi at dette hybridsystemet, saman med dei andre energiøkonomiserande tiltaka om bord, vil gi minst 25 prosent reduksjon i drivstoff-forbruk og utslepp, samanlikna med ein tilsvarande moderne trålar som driv denne typen kombinasjonsfiske. I nokre operasjonar kan innsparingane overstige 40 prosent, forteller Roaldsnes stolt.

Bluewild Terminal Flatholmen, havn 8.

Juryens begrunnelse

Sekretær for juryen for Innovasjonsprisen, Odd Berg, er imponert over den samlede innovasjon som er lagt inn i det nye fartøyet.

— ECOFIVE markerer et skifte for fiskerinæringen! Fartøyet er resultatet av langvarig og solid innovasjonsarbeid og vi håper de lykkes.

Jurysekretæren forteller at det er mange små innovasjoner som til sammen gjør et spennende fartøy.

— Det hybride fremdriftssystemet og trålen og dens konstruksjon utgjør hovedelementene i innovasjonen. Juryen nevner også lagring av fangsten levende i vanntanker om bord før videreføring i passende mengder til fabrikken som et viktig element. Personlig, som tidligere skipsingeniør, fattet jeg også spesiell interesse for propellsystemet under gjennomgang av søknaden, avslutter Berg.

Odd Berg, sekretær for juryen av Innovasjonsprisen 2022.