Du kan vinne Innovasjonsprisen 2022 på 100 000 kroner!

Du kan vinne Innovasjonsprisen 2022 på 100 000 kroner!

11. januar 2022  ·  Ukategorisert

Send oss din søknad i dag!

Hvem kan søke?

Bedrifter fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til fiskerinæringen inviteres til å søke prisen. Enkeltpersoner i og utenfor Fiskerinæringen er også velkommen til å søke. Prisen på kr. 100 000 deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker på denne måten å stimulere til FoU i bedrifter og hos enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner kan derfor ikke være søker til denne innovasjonsprisen. Bedrift eller enkeltperson har likevel anledning til samarbeid med forskningsmiljø for å få utført nødvendige laboratorietester eller lignende.

Omsøkte prosjekt må inneha innovasjon som bringer næringen eller deler av den fremover og som kan gi betydelige gevinster for miljø og bærekraft, fisk og hav, fiskehelse, sikkerhet for mannskap, anlegg og fartøy, og gevinster innen økonomi, effektiv drift og markedsutvikling.

Krav til søknad

Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker.

Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er 15. mai 2022, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, e-postadresse, web-adresse, telefon og kontaktperson
  2. Kort beskrivelse av søkerens/selskapets virksomhet
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tjeneste. Det må spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tjeneste.
  5. NB! Det er ikke noe eget skjema for å kunne søke.

Søknad sendes til:
innovation@nor-fishing.no
Merk e-post med Nor-Fishing Innovasjonspris 2022

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med:
Sekretær for juryen, Odd Berg
odd9berg@gmail.com | +47 901 19 942

Vinneren av Innovasjonsprisen 2022 kåres på Nor-Fishing 23. august

Alt ligger nå til rette for en ny fysisk messe i Trondheim 23.-26. august 2022, og utdelingen vil være under åpningsseremonien. Kåringen blir streamet og kan også følges på den digitale plattformen til Nor-Fishing.

Tidligere vinnere av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har gitt uttrykk for at prisen har vært en viktig inspirasjon for motivasjon og FoU i bedrift og blant gründere. Sist, men ikke minst, som referanse i markedsføring og salg mot viktige fiskerinasjoner.

NB!

Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se ellers Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni sende ut en pressemelding med navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter.                                      

Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.