Resultat av spørreundersøkelse: Nor-Fishing arrangeres i august – også i kommende år

Resultat av spørreundersøkelse: Nor-Fishing arrangeres i august – også i kommende år

18. november 2021  ·  Ukategorisert

Nylig gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant tidligere messedeltagere for å få deres tilbakemeldinger på når fremtidige messer burde arrangeres. Det klare flertallet av både utstillere og besøkende ønsker at alle fremtidige Nor-Fishing-messer arrangeres som normalt – i august.

Alternativet har vært å arrangere Nor-Fishing i juni, før sommerferien. En eventuell endring ville tredd i kraft tidligst Nor-Fishing 2024, men nå er svaret klart – flertallet av de som deltok i undersøkelsen foretrekker at messen arrangeres i august, som den har vært i alle år.

Takk til alle som deltok i undersøkelsen. Vi sees ved Nor-Fishing 2022, 23. – 26. august!