Så mange fikk med seg Nor-Fishing Digital 2020

Så mange fikk med seg Nor-Fishing Digital 2020

28. august 2020  ·  Ukategorisert

Historiens første digitale Nor-Fishing er nå gjennomført. Tusenvis av deltagere fikk med seg messen da den ble strømmet live – og vi har fått en lang rekke med positive tilbakemeldinger som vi setter stor pris på.

— Vi ønsker først og fremst å takke alle utstillere og deltagere som gjenskapte næringens viktigste møteplass i digital form. Vi har også stolte over teamet som har stått for gjennomføringen av denne messen, sier daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing, Kristian Digre.

Messen ligger nå ute som videopptak på nettsiden vår – og den kan du strømme gratis når som helst. Under en uke etter at messen ble avholdt hadde over tusen seere allerede sett videoopptakene av messen.

1 av 10 booket møte

Messen er og skal være en viktig markedsplass for dagens og morgendagens teknologi i fiskerinæringen. Det er derfor gledelig at mange valgte å gjennomføre møter under messedagene. Statistikken viser at hver tiende person som besøkte messen avtalte et møte med en utstiller, og i tillegg at hver besøkende i snitt brukte over 40 minutter inne på den digitale messen.

Deltagerantall

Totalt hadde messen 11 000 besøk fra 46 land i løpet av de tre messedagene. I tillegg rapporterer 15% av de besøkende at de så messen sammen med flere andre –så det reelle tallet anslår vi til å være over 15 000 seere totalt. Vi må også berømme de mange utstillerne som hadde skapt interessante digitale oppføringer i messekatalogen. Enkelte hadde hundrevis av besøkende innom sin «digitale stand», og gjennomsnittstiden besøkende brukte på standene var 2 minutter.

De besøkende kom fra totalt 46 land, mens de mest representerte landene foruten Norge var Danmark, Sverige, Storbritannia, Spania og Tyskland.

Om utstillerne

De besøkende så seg rundt i messekatalogen og fulgte direktestrømmen fra Brattøra i Trondheim. I messekatalogen var 222 utstillere fra 16 land representert – mens det var syv utstillere som hadde studiotid i direktestrømmen, og ti utstillere som kjørte videoreklamer i sendingen.

Dette sier deltagerne

I etterkant av messen har vi uoppfordret fått tilsendt en rekke tilbakemeldinger – her er utdrag fra noen av disse:

«Veldig profesjonell digital messe med interessante foredrag og fagdiskusjoner. Nor-Fishing 2020 holder høy kvalitet sammenlignet med tilsvarende digitale messer og vil bli lagt merke til langt utenfor Norges grenser.»

«Dette har blitt godt mottatt overalt der jeg har fått tilbakemelding. Fagmiljøene har satt stor pris på dette.»

“Very good event that will be a model. Hopefully you will make the videos available.”

“I am impressed of the digital exhibition, how it worked, good topics and easy to follow every day. Congratulations!”

“Thank you Nor-Fishing, great event!”

“Thank you for the amazing efforts and the nice result! We look forward to next year’s hybrid solution!”

“Many thanks for an impressive digital exhibition!”

Takk for alle tilbakemeldingene

— Vi setter svært stor pris på at så mange har tatt seg tid til å gi oss tilbakemelding på arrangementet. Dette motiverer oss ytterligere inn mot neste års Aqua Nor, som blir en hybridmesse med både digital og fysisk messe – og selvfølgelig inn mot Nor-Fishing 2022, avslutter Digre på vegne av teamet i Stiftelsen Nor-Fishing.

Husk – du kan se hele messen gratis på nettsiden vår >