Søknadsfristen for Innovasjonsprisen 2020 er satt til 19. juni!

Søknadsfristen for Innovasjonsprisen 2020 er satt til 19. juni!

16. januar 2020  ·  Ukategorisert

Du kan vinne Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris på 100 000,- Send oss din søknad i dag!

Årets prisutdeling gjennomføres som planlagt, men det må komme inn minimum fem søknader før juryen kan utnevne tre finalekandidater.

Hvem kan søke?

Bedrifter eller enkeltpersoner fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til fiskerinæringen, eller er i fiskerinæringen, inviteres til å søke prisen. Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker å stimulere til FoU-virksomhet i bedrifter og blant enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner ansees derfor ikke å være søknadsberettiget til denne innovasjonsprisen.

Krav til søknad

FoU-aktiviteten relatert til fiskerinæringen må være tilknyttet bedrift(er) eller enkeltpersoner. Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker, men kan være gjennomført i samarbeid med forskningsmiljø.

Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er  satt til 19. juni 2020, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, e-postadresse, web-adresse, telefon og kontaktperson
  2. Kort beskrivelse av søkerens/selskapets virksomhet
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tjeneste. Det må spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tjeneste.

Søknad sendes til:
innovation@nor-fishing.no eller per post til:

Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7407 TRONDHEIM

Merk mail eller post med Nor-Fishing Innovasjonspris 2020

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med:

Sekretær for juryen, Odd Berg, odd9berg@gmail.com eller telefon +47 901 19 942

Tilbakemeldinger fra tidligere vinnere viser at Innovasjonsprisen har vært et viktig bidrag for innovasjon, motivasjon, og sist, men ikke minst for markedsføring og salg i viktige fiskerinasjoner.

Vinneren av Innovasjonsprisen kåres på Nor-Fishing 2020 Digital torsdag 20. august 2020.

NB!
Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juli kun informere i en pressemelding om navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter.

Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.