Vinneren av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018

Vinneren av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018

23. august 2018  ·  Ukategorisert

Kenneth Bruvik ble i år kåret til vinner av årets Miljøpris 2018 for engasjementet han har vist for å skape lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt marin forsøpling.

Se Skipsrevyens videointervju med fiskeridirektør Liv Holmefjord og prisvinner Kenneth Bruvik:

Foto/Video: Therese Soltveit og Andrea Bærland (Skipsrevyen / kyst.no)

Prisutdelingen fant sted på Nor-Fishing, og ble utført av fiskeriminister Harald T. Nesvik og fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Bruviks engasjement strekker seg over 20 år tilbake i tid. Gjennom sin jobb i Norges Jeger- og Fiskerforbund har han ledet et prosjekt han selv tok initiativ til som hjelper ungdommer som sliter med å tilpasse seg en ordinær skoledag. Sammen med ungdommene har han plukket plastavfall langs norske strender og viker i en årrekke.

I tillegg har Kenneth Bruvik vært en tydelig stemme i tiden etter at en hval ble funnet med magen full av plast i januar 2017 – og har dermed bidratt til å sette saken på dagsordenen.

I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet sier fiskeridirektør Liv Holmefjord at forurensing i havet er en stadig større trussel mot alt liv i havet. – Engasjementet vinneren av årets miljøpris har skapt og opprettholder har gitt oss tro på at arbeidet vårt fungerer – og kan være med på å snu en ødeleggende utvikling og dermed redusere og fjerne forurensing i havet og på kysten.

I pressemeldingen skriver Fiskeridirektoratet at Bruvik har fått i stand flere samarbeid på tvers av ulike nivå og utgangspunkt, og at han har vært sentral i å skape et internasjonalt engasjement for å redusere marin forsøpling.

Kenneth Bruvik har også vært programleder for flere TV-program og brukes av mange som foredragsholder.

Foto: Gerhardsen & Karlsen / Snølys