Norske Skipsverft klar til å bygge fremtiden

Norske Skipsverft klar til å bygge fremtiden

21. august 2018  ·  Ukategorisert

Norsk verftsindustri har for tiden byggekontrakter med en totalverdi på 50 milliarder kroner liggende i ordrebøkene. Nå kommer bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft til Nor-Fishing, og håper å møte redere som utfordrer verftene på pris, innovasjon, kvalitet og leveringspresisjon.

Verftsindustrien har kommet seg rakrygget ut av en situasjon der de nesten lå nede med brukket rygg. – Vi er optimister for årene som kommer. Det grønne skiftet er betydelig innenfor alle segmenter og det betyr flere oppdrag for norske verft, som er ledende på innovasjon og miljøteknologi, sier administrerende direktør i Norske Skipsverft, Asle B. Strønen.

Stor etterspørsel

På stand D-301 står nå fem norske skipsverft under Norske Skipsverft-paraplyen. Den norske verftsnæringen, som de alle er en del av, har for tiden 100 store byggekontrakter i ordrebøkene. I inneværende år jobber de med 39 av disse og disse kontraktene har en samlet verdi på over 20 milliarder kroner. Det betyr mange norske arbeidsplasser, lokal verdiskapning og en viktig mulighet for å bygge kompetanse på fremtidens skipsbygging her hjemme i Norge.

Myndighetene har tatt grep

– Vi konkurrerer i et internasjonalt marked. Da er det svært gledelig at statsbudsjettet har gitt gode rammer for skipsordningen. Dette er en del av grunnen til at fremtiden vår nå er så lys, sier Strønen, som erfarer at det ligger 21 søknader til ordningen i skrivende stund.

10 milliarder i garanti

Skipsordningen er en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, og forutsetter at skipene skal brukes i Norge. Ordningen kom i stor grad som en reaksjon da etterspørselen fra olje- og gass-næringen avtok drastisk for noen år siden. Garantirammen er på 10 milliarder kroner i året de neste tre årene.

Vil bli utfordret på stand

Nå ser Strønen og medlemsverftene altså lyst på fremtiden.  – Vi ser frem til å bli utfordret på effektivitet og miljøvennlighet av bransjen. Vi mener vi nå er godt rustet til å møte de kravene som finnes i næringen, og da er det naturlig at vi ser frem til gode samtaler og diskusjoner på stand.

Norske fiskebåter med stø miljøkurs

Strønen og kollegene i Norske Skipsverft har selvsagt merket seg at de norske fiskebåtrederiene har tatt store steg for miljøvennlige løsninger allerede. – Fiskebåtrederne i Norge driver teknologien og innovasjonen fremover. De har behov både for å oppgradere og fornye eksisterende tonnasje for å nå sine mål, og de målene ønsker vi å bidra til å nå, avslutter Strønen.

Norske Skipsverft er på Nor-Fishing representert med de fem medlemsverftene:

– Båtbygg
– Vaagland Båtbyggeri
– Fitjar. Mek. Verksted
– Fiskerstrand Verft
– Aas Mek. Verksted

Du finner Norske Skipsverft på stand D-301 under Nor-Fishing.

Hovedbilde: Båtbygg AS