Sosialt

Næringens viktigste møteplass

«Alle» kommer til Nor-Fishing. Derfor er messen blitt den viktigste møteplassen for å treffe kolleger, likesinnede, kunder, leverandører, vitenskapsmenn, forskere og offentlige tjenestemenn. For å legge forholdene til rette for nettverksbygging, arrangerer messen en rekke sosiale arrangementer, som festmiddager, mottagelser, studentdag, sjømatskvelder m.m.

Her kan man knytte kontakter – både på de forskjellige arenaene på messeområdet og ute i Trondheim by på kveldstid.

Festaften

Stiftelsen Nor-Fishing arrangerer hvert år en stor festaften med servering av sjømat av alle slag, samt underholdning. Festaftenen finner sted på messens åpningsdag, og har de siste årene vært svært populært.

Mottagelser

Både offentlige etater og private bedrifter benytter anledningen til å arranger mottagelser av ulike slag, som rekefest, stående buffet, og mottagelse for utenlandske besøkende. I tillegg har Trondheims restauranter flere spesielle tilbud for besøkende og utstillere. Det merkes at det er messe i byen i denne august-uken hvert år.