Vil du være foredragsholder i fagprogrammet under Nor-Fishing 2024?

Sitter du på ny og spennende forskning, kunnskap eller teknologi som du ønsker å presentere under Nor-Fishing 2024? Nå har du mulighet til å bli en av foredragsholderne i det offisielle programmet vårt. Send inn søknad innen 21. mai!

Vi tar imot abstrakter innen følgende emner:

  • Competition in areas at sea
  • Green transition in fisheries

Du finner mer informasjon om temaene her

Siste frist for innsending er 21. mai – men vi tar gjerne imot ditt bidrag allerede nå!
De som blir inkludert i programmet får beskjed i løpet av juni 2024.

Om Nor-Fishing-messen

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Fiskerinæringen har hatt en voldsom utvikling i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til fangst, foredling, transport og salg blir vist på Nor-Fishing. Alle de viktigste fiskerinasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Nor-Fishing 2024 foregår i Trondheim 20. – 22. august.

Les mer om messen her