Akkreditering for presse Nor-Fishing 2024

Vi ber om at pressen søker akkreditering til Nor-Fishing 2024 i god tid. 

Registrering gjøres i vår billettløsning. Velg «press» under «my role».

Øvrige spørsmål kan rettes til pressekontakt Kristian Digre:

Mobil: +47 906 01 672
E-post: kristian@nor-fishing.no