Akkreditering for presse Nor-Fishing 2022

Vi ber om at pressen søker akkreditering til Nor-Fishing 2022 i god tid. 

Registrering skjer i vår billettløsning. Velg «press» under «my role».

Øvrige spørsmål kan rettes til vår pressekontakt, Erik Hempel:

Mobil: +47 90 84 11 24
E-post: erik.hempel@hempelco.com