Akkreditering for presse Nor-Fishing 2022

Vi ber om at pressen søker akkreditering til Nor-Fishing 2023 i god tid. 

Registrering skjer i vår billettløsning. Velg «press» under «my role».

Øvrige spørsmål kan rettes til pressekontakt Kristian Digre:

Mobil: +47 906 01 672
E-post: kristian@nor-fishing.no