Nå kan du søke om å bli foredragsholder

Nå kan du søke om å bli foredragsholder

15. april 2024  ·  Ukategorisert

Fagprogrammet under Nor-Fishing er en viktig arena for både næringsliv og forskningsmiljøer. Under Nor-Fishing 2024 kan ulike aktører presentere sin forskning, kunnskap eller teknologi for flere tusen messedeltakere. 

Havet forventes å være en del av løsningen på klimautfordringene. Økt bruk av havet til produksjon av mat, fornybar energi, transport og karbonlagring representerer viktige bidrag til å løse de globale klimaspørsmålene. Bare to prosent av matressursene blir i dag hentet fra havet. Det er derfor viktig at potensialet og mulighetene i havet blir utforsket og utnyttet for fremtiden.

– Fagprogrammet er en viktig del av Nor-Fishing-messen. Fagprogrammet løfter frem løsninger og innovasjon som skal forme fremtidens fiskerinæring, sier Kristan Digre, CEO i Stiftelsen Nor-Fishing.

Bærekraft og konkurranse om areal
Fagprogrammet foregår på messeområdet i Trondheim Spektrum.  Årets to emner omhandler bærekraftig fiske og konflikter om arealer til havs. Digre mener temaene «Green transition in fisheries» og «Competition in areas at sea» vil engasjere og bidra til å belyse relevante problemstillinger.

– Vi har truffet godt med årets emner, og ser frem til å presentere foredragsholdere og programmet, sier Digre.

Slik søker du

Sitter du på ny og spennende forskning, kunnskap eller teknologi som du ønsker å presentere under Nor-Fishing 2024? Nå har du mulighet til å bli en av foredragsholderne i det offisielle programmet. Send inn søknad innen 21. mai!

Vi tar imot abstrakter innen følgende emner:

  • Competition in areas at sea
  • Green transition in fisheries

Du finner mer informasjon om temaene her

Siste frist for innsending er 21. mai – men vi tar gjerne imot ditt bidrag allerede nå!
De som blir inkludert i programmet får beskjed i løpet av juni 2024.