To arrangementer på likestilling og trakassering i næringa

To arrangementer på likestilling og trakassering i næringa

24. august 2022  ·  Ukategorisert

Rett etter en viktig kontraktsignering med formål om å bekjempe trakassering og forskjellsbehandling i fiskerinæringa ble det avholdt en innsiktsfull debatt om samme tema på Forskningstorget. Styremedlem og profesjonell fisker Ida Marie Grape deltok på begge arrangementene.

En rekke sentrale aktører i den norske fiskerinæringa signerte avtalen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, direktør i Sjøfartsdirektoratet Knut Arild Hareide og ledere fra flere sentrale organisasjoner av næringa var til stede for en høytidelig og forpliktende signering.

De som signerte avtalen var:

  • Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Hun Fisker
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Norges Fiskerlag
  • Norges Kystfiskerlag
  • Sjømannsforbundet
  • Pelagisk forening
  • Sjømat Norge

Vi snakket med Ida Maria Grape rett etter at hun deltok på debatten på Forskningstorget, for å høre om både avtalen og debatten som fant sted på Nor-Fishing.