Stiftelsen Nor-Fishing oppretter egen administrasjon og ansetter daglig leder

Stiftelsen Nor-Fishing oppretter egen administrasjon og ansetter daglig leder

6. mars 2019  ·  Ukategorisert

Det er stor interesse for messene Nor-Fishing og Aqua Nor. Samtidig er både fiskeri- og havbruksnæringen, samt omgivelsene i rask endring.

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing etablerer derfor en egen administrasjon, som vil ha fullt fokus på å videreutvikle messene og sikre at arenaen fortsetter å være en viktig møteplass også i fremtiden.

Stiftelsen Nor-Fishing har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med Trondheim Spektrum AS, som både er eier av utstillingshallene hvor messene blir holdt, og har fungert som sekretariat for stiftelsen. Dette samarbeidet har fungert godt, og stiftelsen vil kjøpe administrative tjenester av Trondheim Spektrum også i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Aqua Nor 2019.

Vi har nå lyst ut stillingen som daglig leder av Stiftelsen Nor-Fishing og det legges opp til en administrasjon med to ansatte. Daglig leder vil ha totalansvar for stiftelsens virksomhet og rapportere til stiftelsens styre.

De viktigste utfordringene på kort sikt, vil være utforming og implementering av en ny organisatorisk modell for arbeidet med Nor-Fishing og Aqua Nor – og på noe lengre sikt, sikre en strategisk utvikling av messekonseptene i tråd med behovene til norsk fiskeri- og havbruksnæring.

For ytterligere opplysninger om stillingen, se: https://visindi.no/stilling/daglig-leder-59/

For mer informasjon om de organisatoriske endringene, kontakt:

Styreleder Liv Holmefjord, tlf. +47 957 56 137