Vi må spise det vi høster. Hvordan øke verdiskapingen av dagens kvoter?

11. august 2022  ·