Signering av ny samarbeidsavtale om å forebygge og hindre seksuell trakassering og trakassering i fiskerinæringen

18. august 2022  ·