Debatt – Kvinner i Fiskeriene: hvordan skal vi oppnå likestilling?

24. juni 2022  ·